Centralno grijanje

Centralno grijanje

Centralno grijanje

Postavljamo sve vrste grijanja: s pogonom na kruto, tekuće ili plinovito gorivo. Ugrađujemo bojlere i kotlove najboljih svjetskih i domaćih proizvodača kao što su Buderus , Junkers , Vaillant i mnogi drugi. Nudimo kompletne usluge, što podrazumijeva:

a) izlazak na teren i snimanje predmetnog objekta

b) izrada projektne dokumentacije i ponudbenog troškovnika

c) izvođenje radova s isporukom kompletne opreme i instalacijskih materijala po najpovoljnijim cijenama.

Kod svake adaptacije, gradnje nove kuće ili useljenja u novi stan treba se pobrinuti za grijanje. Premda se iz godine u godinu proizvode sve manji, prikladniji uređaji za grijanje, postići ćete najbolje rezultate ako unaprijed planirate sistem grijanja kao integralni dio drugih zahvata u kući ili stanu.

Centralno grijanje vrlo je složeno. Zato ugradnju ne treba prepustiti amaterima. Upravo se na području centralnog grijanja u posljednje vrijeme pojavilo mnogo nestručnih i nesposobnih izvođača radova koji vrebaju laku i visoku zaradu.

Zato treba biti vrlo oprezan kod ugovaranja poslova. Nije na odmet da se posavjetujete sa stručnjakom koji će štititi vaše interese i provjeriti kako je posao obavljen.

Budite sigurni da ćete uz takvu stručnu pomoć dobiti najprikladnije grijanje za cijeli dom i njegove stanare, da će radovi biti kvalitetno izvedeni i da se materijali i uređaji kasnije neće kvariti. Bez obzira o kakvom se sistemu grijanja radi, pobrinite se da svi njegovi elementi budu potpuno sigurni. Postoje određeni sigurnosni propisi i standardi za instalaciju i korištenje pojedinih grijalica i cijelih sistema. Oni se svakako moraju poštivati, premda to samo po sebi nije dovoljno. Poznato je da čovjek preko stopala (nogu) gubi istu količinu topline kao i preko cjelokupne ostale površine tjela, pa je fiziološki povoljnije da u zoni nogu temperatura bude viša, a u zoni glave niža. Zbog takve osjetljivosti, sniženje temperature na stopalu za više od 4 oC čovjek osjeća kao izrazitu hladnoću u nogama.

Podnim grijanjm je omogućeno gotovo idealna raspodjela temperature u prostoriji, kod kojeg je temperatura uz pod viša, dok temperatura prema stropu opada ("tople noge - hladna glava"). Podno grijanje je, nesumljivo, jedan od najugodnijih sistema grijanja za ljudski organizam. Temperatura zraka u prostoriji može biti za 1-2 °C niža nego kod drugih sistema, bez ikakvih posljedica na osjećaj ugodnosti. Zbog malih temperaturnih razlika malo je i strujanje zraka pa nema podizanja prašine kao kod radijatorskog grijanja. Kod podnog grijanja cijelu površinu poda treba smatrati jednim jedinstvenim ogrijevnim tijelom. Već kod relativno niske temperature poda od oko 23 oC zagrije se prostorija, zavisno o vanjskoj temperaturi, na željenih 20 oC. Dobro podno grijanje je onoliko dobro, koliko je dobra tehnologija i iskustvo na temelju kojega se izvodi.

Stoga pogledajte, usporedite, i odlučite se za sistem podnog grijanja, jer je podno grijanje jedna od naših specijalnosti.

Kada ste konačno došli do trenutka da svoj sistem grijanja bilo uljni, plinski ili na kruta goriva pustite u pogon, očekujete od njega da je za vas uvijek tu i da radi besprijekorno. Naravno, topli dom nije nešto što dolazi samo po sebi, da bi bili sigurni da će vaš sistem funkcionirati besprijekorno i da će biti u vašoj stalnoj službi, treba ga pravovremeno, stručno i kvalitetno održavati minimalno jedanput godišnje.

To naravno podrazumijeva kontrolu kompletnog sustava grijanja, otklanjanja svih evuntualnih nedostataka kako nebi došlo do većih kvarova, kontrolu spojeva, čišćenje kotlova pogonjenih plinom, lož uljem ili krutim gorivom, čišćenje plamenika i zamjena sapnica kao i čišćenje plinskih zidnih uređaja bez obzira dali služe za grijanje i pripremu sanitarne vode ili se radi samo o plinskim protočnim uređajima, čišćenje spremnika i izmenjivača od kamenca i taloga kako nebi bespotrebno trošili energiju na presporo i dugotrajno zagrijavanje zbog naslaga, provjeru svih elektroničkih sklopova i regulacija, i na kraju ono najvažnije a to je analiza dimnih plinova kako bi bili sigurni da imate pravilno sagorijevanje, da možete mirno spavati, da ste sigurni, i znate da je Vaš sistem grijanja u službi zaštite okoliša.