Plinske instalacije

Plinske instalacije

Plinske instalacije

Instalacije izvodimo sa više vrsta poznatih materijala koji se danas nalaze na tržištu. Od onih koji su gotovo na zamaku svoje upotrebe, preko onih koji se trenutno najviše koriste, pa sve do onih koji će prevladati vremenom trenutne, a već sad zadiru u budućnost.

Izvodimo instalacije sa takozvanim crnim cijevima koje se vare, koje se i danas mnogo primjenjuju, pogotovo u velikim kotlovnicama, podstanicama, a i često ih nalazimo u starijim objektima na instalaciji grijanja što ne možemo izbjeći pa smo često prisiljeni rješavati probleme sa takvim materijalima, a plinska instalacija se također još uvijek izvodi crnim, ali bešavnim cijevima.

Ukoliko još nemate izvedenu plinsku instalaciju ili je na postojećoj potrebna preinaka, vjerojatno Vam je potreban savjet stručne osobe. Tvrtka TB-Instal registrirana je za izvođenje plinskih instalacija. Iskustvo, koje smo stekli u mnogim poslovima plinofikacije obiteljskih kuća, većih stambenih objekata kao i industrijskih objektata, možemo primjeniti i kod Vas.

Prema Tehničkim propisima HSUP-P 600, članak 2.1.1, plinskom se instalacijom (unutarnjom) smatra instalacija iza glavnog zapora, pa do kraja dimovodnog uređaja. Plinska se instalacija sastoji od cijevne instalacije, plinomjera s regulatorom, plinskih naprava, opskrbe zrakom za izgaranje i dimovodnog uređaja.

Spoj na distribucijski sustav distributera plina izvodi se kućnim priključkom s izolacijskim komadom, koji električki odvaja (izolira) unutrašnju plinsku instalaciju od ulične plinske mreže, glavnog zapora (GZ), dovodne cijevne instalacije do plinskog brojila (plinomjera), te dijela unutarnje cijevne instalacije (razvod plina) i plinskih naprava odnosno plinskih trošila.

Kod srednjetlačnog distributivnog uličnog razvoda, na kraju se kućnog priključka ugrađuje kućni regulacijski set ( glavni zapor, filter, regulator tlaka), koji smanjuje tlak plina na razinu propisanu za korištenje u objektu. U nekim slučajevima u ovaj set se ugrađuje i plinomjer.