Vodovod i kanalizacija

Vodovod i kanalizacija

Vodovod i kanalizacija

Vodovodne instalacije izvodimo s svima nama poznatima pocinčanim cijevima. Njih nalazimo svuda, a gotovo da su rijetki objekti koji ih danas nemaju ugrađenih barem u jednom dijelu. To je materijal koji se danas kod nas još uvijek koristi u velikom dijelu gradnje, a jedan je od onih materijala koji su na izmaku, no međutim još uvijek je materijal koji je najjeftiniji na tržištu pa ga se još uvijek koristi, a mana mu je dugotrajno izvođenje radova, što se danas, pogotovo kod većih objekata mora izbjeći kako bi se moglo sve dovršiti u dogovorenim rokovima.

Također izvodimo instalacije Cu cijevima (bakar) . Svima su poznate jer su u zadnjih 15-20 godina prevladavale prilikom izvođenja centralnih grijanja u manjim stambenim objektima i obiteljskim kućama, a također se primjenjuje u instalacijama sanitarne pitke vode, u kupaonicama, i sanitarnim čvorovima. One su postale dio naše svakodnevice, a u objektima gdje je instalacija izvođena nadžbukno bile su vrlo prihvatljive jer fiting nije previše glomaznog oblika pa je u krajnjem ishodu sve izgledalo elegantno, a sam materijal je kvalitetniji od pocinčanih ili crnih cijevi.

Nadalje izvodimo instalacije sa Cu cijevima ali upotrebom press fitinga ”Profipress”, ”ProfipressXL”, ”ProfipressTHERM” i ”Profipress G” njemačkog proizvođača Viega. To je sistem kod kojeg nema klasičnog lotanja i varenja bakrenih cijevi nego se koristi takozvani press fiting gdje se spojevi brtve stiskanjem pomoću posebnog ručnog električnog alata i može se primjenjivati samo na tvrdim bakrenim cijevima u šipci.

Taj sistem se u zapadnim zemljama koristi već duži niz godina jer se njime može izvoditi i plinska instalacija ali uz obaveznu upotrebu press fitinga ”profipress G” za plinsku instalaciju (označen žutom bojom) što kod nas još uvijek nije slučaj. Instalacije ovim sistemom mogu se izvoditi sve do promjera DN 100 za sisteme grijanja i pitku vodu, a za plinske instalacije do DN 54. Press fiting sistemom možemo izvoditi instalacije i sa cijevima od nehrđajučeg čelika (rostfrei cijevi) ako za to postoje potrebe i posebni uvjeti i naravno opet sve do promjera DN 100, koristeći profipress fiting ali naravno u izvedbi od nehrđajučeg čelika.

I na kraju instalacije izvodimo PE-X cijevima također njemačkog proizvođača Viega . Ovim sustavom ”Pexfit” cijevi i ”Pexfit” fitinga koji se također brtvi upotrebom posebnog električnog alata za prešanje, obuhvaćamo kompletne sustave centralinih grijanja i pitke sanitarne vode po najvišim zapadno europskim standardima i kvaliteti. Također izvodimo instalacije i sa materijalima drugih proizvođaća kao što su Giacomini , Aquatherm i Vargon .

To su svakako najkvalitetniji materijali koji se danas trenutno koriste, pouzdani i sigurni te svakako dugovječniji od svi dosad poznatih materijala, a nadamo se da ćete i vi kad za to dođe vrijeme donjeti odluku o ugradnji istih takvih materijala koji vam zasigurno mogu donijeti samo uštedu, pogled daleko ispred ostalih, te dugovječnost vašoj instalaciji koja svakako nije nešto što se mijenja svakodnevno.